COMFORT WONEN

 
 

zelfstandig, maar niet alleen

 
 

 

Comfort Wonen

 • 'Comfort Wonen', is een vraaggericht woon- en leefconcept, dat tegemoet komt aan de woonwensen van de steeds groter wordende groep van medioren en senioren die pro-actief op zoek is naar een woning waar zij op zelfstandige, veilige en comfortabele wijze kunnen wonen met zorg en service op maat en naar wens, zonder dat de beleving van ouder worden domineert;

 •  
 • Het Comfort Wonen-concept is een integraal programma van eisen voor de woon-, service- en zorgaspecten, dat in de praktijk is beproefd en is vastgelegd in meetbare prestatienormen op basis van tevredenheid van de bewoners;

 •  
 • Comfort Wonen is ontzorging en toch zelfstandig wonen; essentieel binnen Comfort Wonen is de integratie van pure woonkwaliteit met services en zorg;

 •  
 • Comfort Wonen biedt de bewoners een soepele en zorgeloze overgang van een vitaal en actief leven naar een leven waar, als gevolg van het ouder worden, de behoefte aan services en zorg die noodzakelijk zijn om zelfstandig te blijven wonen, toeneemt en ook de behoefte aan geborgenheid toeneemt; 

 •  
 • In Comfort Wonen staat het wonen, het woonconcept en de woonomgeving, centraal; services en zorg worden aangeboden vanuit de formule: niets hoeft, alles kan 

 •  
 • Een Comfort Wonen-complex bestaat uit betaalbare vrije sector-huurwoningen.
 
    adres   telefoon   mail   KvK
Last update 27 mei 2015
  Comfort Wonen BV, Herdershoeve 1,
1251 DE    LAREN (NH)
  +31 (0)6 - 4130 6336   info@comfort-wonen.nl   1412 9165